קול קורא לסטודנטים צ’רקסים ערבים ודרוזים – בכל תחומי המדע.

הגשה עד 31/5/2015

קול קורא מלגות מיעוטים-צבי ינאי

milga_2015