מחשבות | האנשים
ממוין לפי א”ב של שמות המשפחה

צבי ינאי

BLOW-UP 05/1971