מחשבותמתחום:גיאולוגיה(2)

m062p003_m062p003-3

הגיאולוגיה הדינמית של האקלים

הגיאולוגיה הדינמית מסבירה את מחזורי היציבות והמשבר האקלימיים כתוצר של פעולת גומלין בין הקליטה והפליטה של אנרגיית השמש על ידי כדור הארץ. איזון זה תלוי בחומר שבו פוגעת הקרינה. משטח מים קולט את רוב הקרינה... (המשך)
m049p002_m049p002-1_FI

נדידת יבשות – אינטואיציה או עובדות?

כבר במאה ה־17 עמדו על ההתאמה המפליאה בין חופי אפריקה ואמריקה הדרומית, והועלו סברות בדבר מוצאן של היבשות בהווה מגוש יבשתי רצוף בעבר הרחוק. תפישה זאת חזרה והתנגשה בדוגמה השלטת, לפיה קרום כדור הארץ הינו... (המשך)