המחשב נגד עברייני “פגע וברח”

מאת: משה ספרן
מחשבות 15 | דצמבר 1965

אחד הספורים הפחות ידועים של ההומוריסטן המפורסם סידני וויליאם פורטר (1862 — 1910), המוכר לקהל הרחב בכנויו הספרותי או. הנרי, דן בתאונת דרכים קטלנית שעד הראיה היחיד שלה הוא משורר תמהוני.

כל תאונה משאירה אחריה עקבות

אלא שמשורר זה אינו זוכר דבר מהתאונה, כיון שדעתו היתה נתונה למשמעות הסמלית של המעמד ובהשפעתו כתב, בו-במקום, שיר על גורלה המר של עלמה צעירה. בלית ברירה נוטלים השוטרים עמם את השיר, והנה לאחר נתוח קפדני של היצירה, מגלים הם שתאורי גווה ויופיה הריאליסטיים של העלמה הצעירה אינם אלא דמויים נאמנים של הספרות המרכיבות את מספר הזהוי של הרכב הקטלני.

בימינו, כאשר מספר הפיטנים התמעט ביחס הפוך לגידול בתאונות, דומה שהמשטרות נוטות יותר להסתמך על מחשבים אלקטרוניים לגלוי עקבות עברייני התנועה. הללו נעדרים אמנם כל דמיון ולחלוחית של רגש, אך הם מדוייקים ומהירים לאין ערוך.

לפני כשנה החלה משטרת ישראל לבדוק, בשתוף עם חברת י.ב.מ., את אפשרויות המיכון בנושא של עברות ועברייני תנועה, במטרה להקל את עומס הטפול בנושא זה ולייעל את התהליכים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים והאופרטיביים, הכרוכים בשמירת הסדר הטוב והבטיחות בדרכים. עבודה זו נמצאת כיום בשלבי הרצה, אך בינתיים פועלת כבר תכנית לאיתור עברייני ״פגע וברח״ הלכה למעשה.

התאונה המושלמת

הפשע המושלם שכיח מאוד בספור הבלשי, אבל במציאות הוא נדיר למדי. לא כל שכן במקרה של עברייני ״פגע וברח״, הן משום העדר תכנון מראש והן מחמת העקבות שמשאירה מאחוריה תאונה כלשהי. אעפי״כ אין זה דבר של מה בכך לגלות מבין מאות אלפי כלי רכב את המכונית הקטלנית, מה גם שהעקבות עלולים להיות קלושים ביותר.

גישת המחשב האלקטרוני לבעיה זו, עולה בקנה אחד עם דמות האנטי גבור של הספרות המודרנית. זכרונו הגדול והאפור מכיל את כל רשימת המכוניות של קובץ הרכב במדינה, הכוללת את נתוני הזהות של בעל הרכב ופרטים מלאים על רכבו, כגון: מספר, סוג, תוצר, דגם, שנת ייצור, נפח המנוע, משקל וכד׳. בהתאם לפרטי הרכב הקטלן שבידי המשטרה
8
עובר המחשב ע״פ כל רשימת הרכב, ״שולף״ מתוכה את אלה העונים לפרטים המבוקשים, מדפיס רשימה, או מעלה אותה על סרט מגנטי (או שניהם כאחת), לצורך עיבוד נוסף, ומספק בדרך לא מבריקה, אך יעילה זו, רשימת חשודים ראשונה.

אך אין התכנית פשטנית כל כך, אחרי הכל. מעלתה הגדולה שהיא מאפשרת למשטרה לאתר את המכונית המבוקשת, על סמך מספר נתונים או נתון בודד ונדיר. כלומר, די למשטרה בנקודת אחיזה כלשהי כדי לגשת לפעולה מידית ללא כל הכנות מקדמות. לעובדה זו חשיבות מרובה נוכח האפשרות של טשטוש עקבות במזיד מצד העבריין.

עדות אילמת של תאונה קטלנית

בריחה אינה משתלמת

במקרה של תאונת ״פגע וברח״ רושמים על טופס מיוחד, אך פשוט בשמושו, את כל הפרטים המתגלים בחקירה על הרכב המבוקש. מטופס זה מנקבים 1—3 כרטיסים (Control Cards), המשמשים כשאילתות למחשב. ניתן להגיש בבת אחת עד 6 שאילתות כאלה, הן לגבי מקרה אחד (שאילתות בואריאציות שונות) והן לגבי מקרים שונים. את נתוני השאילתות משווה, כאמור, המחשב עם רשימת קובץ הרכב שברשותו ומוציא את רשימת החשודים. המפתח הנוח ביותר לאיתור הרכב העבריין הוא, כמובן, מספר הרכב. אולם, רק לעתים רחוקות מסוגלים עדי הראיה לציין את המספר במלואו. עפי״ר זוכרים העדים ספרה אחת ש״טיילה״ פעמיים ע״פ לוחית הזהוי, או שלוש ספרות ״שלא היו ביחד״.

מה עשו מתכנני התכנית? קבעו לכל מקום בלוחית הזהוי של הרכב אות מסוימת. לספרה הראשונה מצד שמאל, למשל, נתנו את האות א׳ ואילו לאחרונה את האות ת׳. למקום לפני האחרון מצד ימין את האות ש’ וכן הלאה (למקום הרביעי או החמישי בלוחית אי אפשר להקצות אותיות, כיוון שהמספר הכולל של הספרות אינו ידוע).

התכנית מביאה בחשבון לא רק את מיקומה של כל ספרה בודדת בלוחית הזהוי, אלא גם את מיקומה ביחס לספרה או לספרות אחרות בלוחית. למשל, אם האות כ׳ מסמלת ״כל מקום״, יציינו האותיות ״כל״ צמד ספרות בכל מקום שהוא ע״פ הלוחית. הוא הדין לגבי ציון שלישיה רצופה, או מקוטעות של ספרות.

הנתונים הנאספים במקום התאונה מסייעים
לחוקרים להרכיב את השאילתות למחשב

העניבה מתהדקת

מבחנה של כל תכנית־מחשב, הוא ביכולתה להחדיר גורם איכותי לעקרון פעולתו הכמותי של המחשב. בנקודה זו הגיעו מתכנני תכנית ה״פגע וברח״ להשגים נאים. כדי להדק במהירות את העניבה סביב העבריין המבוקש, מאפשרת התכנית להשתמש בשאילתות על דרך השלילה. לשון אחר, באמצעות נתון הנעדר ברכב המבוקש. בכך מתרחב מעגל החיפושים ומקל במקרים רבים על מלוי הטופס. לדוגמה, חוקר מגיש למחשב שאילתה בת שלושה נתונים ומקבל בתשובה רשימה של 300 כלי רכב חשודים. אם נתון ג’, למשל, נראה בעיניו מפוקפק, הוא יגיש שאילתה חדשה המורכבת מנתונים א’ וב׳. עם שני גורמי חיפוש בלבד צפויה רשימת חשודים גדולה יותר, 1000 נאמר. אולם, ברור כי רשימה זו כוללת גם את 300 כלי הרכב בעלי נתונים א’, ב׳ ו־ג’ שהופיעו ברשימה הראשונה, שיתכן וכבר עובדים על פיה ביחידות המרחביות.

כדי למנוע כפילות זו בחקירת 300 כלי הרכב האמורים, מגישים למחשב שאילתה שלילית, המגדירה את הנתונים א’ וב׳ כחיוביים, אך את צרופם עם נתון ג׳ כשליליים. כתוצאה מכך תתקבל רשימה חדשה בת 700 כלי רכב בלבד.

התכנית אינה מוגבלת רק לתאונות ״פגע וברח״, אלא משמשת גם לאיתור כלי רכב המעורבים בכל מעשה פלילי. היא בודאי נותנת משנה תוקף לאימרה הקלאסית — פשע אינו משתלם.

9