ידיעות מעולם המחשבים

מאת:
מחשבות 16 | מרץ 1966

קורס תיכנות בבית סהר

אסיר בן 34 השפוט על מכירת סמים, וגנב מכוניות בן 24 בעל עבר פלילי, הם שניים מבין תשעה דיירים של בית סהר קליפורני, שסיימו בהצלחה רבה קורס לתיכנות על המחשב י.ב.מ. 1401.

בתום הקורס הסכימה מספנת הצי, בקרבת מקום, להשאיל את המחשב שברשותה לשלטונות בית הסהר, כדי לאפשר לאסירים/תכניתנים להריץ את תכניותיהם בפועל.

תשעת מסיימי הקורס נבחרו מתוך קבוצה של 70 מועמדים מקרב האסירים, לאחר שהוכיחו יכולת נאה של חשיבה הגיונית. תפישתם המהירה ונמוסיהם הנאים במרוצת הקורס, זכו לשבחים מפי המדריכים.

שלטונות בית הסהר גילו התלהבות רבה לנסיון ראשון במינו זה, הן משום הדרישה הגדולה שיש למקצוע התיכנות מחוץ לכתלי בית הסהר, והן משום הענין הרב שעוררה התעסקות זו בקרב האסירים.

באשר לאסירים, יש להניח שהם “אסירי תיכנות״ ל-י.ב.מ. • •

זכרון בקליפת אגוז

17,000 טבעות זכרון בתוך סוכריית טבעת

חברת י.ב.מ. הציגה לאחרונה יחידת זכרון חדשה, הנחשבת ליותר זעירה ומהירה שפותחה אי פעם.

17,000 יחידות זכרון כאלה יכולות להכנס לתוך חללה הצר של סוכריית טבעת.

טבעות המתכת, המרכיבות חלק אחד של הזכרון, הן כה זעירות, עד שבקושי רב ניתן להעביר דרכן שלוש שערות אדם. למותר לציין כי זהו הזכרון המרכזי הקומפקטי ביותר שנוצר עד כה.

חלק אחד משתמש באביזרים אלקטרוניים, הקרויים דיודות מינהרתיות, הוא המהיר ביותר שנודע עליו עד כה.

לטבעות הזכרון, הקרויות גרעינים ברזליים, קוטר פנימי של 7,5 אלפיות האינץ’ וקוטר חיצוני של 12 אלפיות האינץ׳. מדות אלה הן כמחצית גודלן של יחידות הזכרון הנמצאות כיום בשמוש במחשבים.

מצת דו־תיפקודי לכלי רכב

מכרים סתם יציעו לך גפרור כשאתה שולף סיגריה. ידידים טובים, לעומת זאת, יציעו לך אותו גפרור כשאתה מנסה לשווא להתניע את מכוניתך, תוך רמז דק שאין זה הלקוי היחידי במכוניתך.

ובכן, ד״ר ג׳ורג’ ברי מאוניברסיטת סטנפורד הקדיש מחשבה רבה לנושא זה והצליח לאחרונה לפתח מצת דו־תיפקודי (plug), המפיק שני סוגי ניצוצות, ומבטיח בדיעבד את בעלי הרכב מפני פרובוקציות חמורות.

כידוע, תלויה עצמת הניצוץ של המצת במרחק שבין שתי האלקטרודות (בחלק התחתון של המצת). תערובות דלק עשירות, סמיכות או חמות — כבשעת פעולה מואצת של המנוע — ניצתות בכל ניצוץ, ולו הקטן ביותר. לעומת זאת, תערובות דלילות, קרות או מיוחדות — כבשעה שהמנוע עובד בהספק חלקי — דורשות ניצוץ גדול (מירווח רחב יותר בין האלקטרודות). אולם, לניצוץ הגדול אין די כח לחדור בעד התערובת הסמיכה שבתאי השרפה, הנוצרת בשעת פעולה מוגברת של המנוע. ולהיפך, הניצוץ הקטן (מירווח צר בין האלקטרודות) אינו מספיק להצית את התערובת הדלילה הנוצרת בתנאי הספק חלקי של המנוע.

ד״ר ברי המציא, איפוא, מצת דו־ מירווחי, בו הרווח הרחב משמש לתנאי פעולה חלקית, והצר לתנאי פעולה מלאה. המצת מתוכנן כך, שהניצוץ ישאף תמיד לעבור למירווח הרחב, אך אם אין הדבר באפשרותו, ישתמש במירווח הצר.

המסקנה, אל תחליף מכונית שאינה נצתת כראוי — אלא אם כן יש לך סיבות אחרות.

קונסולטציה: התיכנות הצליח ־ התכנית רצה