מחשבות 16 | 1966/03

m016p001_m016p001-1_FI

IBM בעיני אמן

כמאתיים שנה לפני המהפכה התעשייתית, חזתה כבר היהדות את הקונפליקט בין האדם למכונה, בספור הידוע על הגלם מפראג.... (המשך)
m016p002_m016p002-1_FI

ממסד ועד בנק טפחות

לגבי רבים מותיקי העליה השניה, קשורה המלה טפחות בקשר נוסטלגי עמוק עם הקמת נקודות ישוב תחת השלטון הטורקי. לגבי רבבות משתכנים וחוסכים לשכון, קשורה כיום המלה טפחות בקשר עמוק לא פחות (אך נעדר נוסטלגיה) עם... (המשך)
m016p005_m016p005-1_FI

עיבוד הנתונים בישראל פורש כנפיים

כנסים הארציים לעיבוד נתונים, הנערכים מדי שנה ע״י איל״א (אגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה), נושאים מטרה גלויה של סכום הפעילות והחלפת האינפורמציה בנושא זה. אך לא פחות מזה, הם מהווים מעין ברומטר להתפתחות השוטפת של עיבוד... (המשך)
m016p008_m016p008-1_FI_1

האיש שלנו באוניברסיטה

באוגוסט 1965, לרגל סיום הרצתם של שני המחשבים 7040 ו־1401, הודיעה חברת י.ב.מ. על כוונתה להעניק מילגה בת 3,000 ל״י לתלמיד מצטיין של האוניברסיטה העברית באחד ממדעי הטבע. לא מכבר מסרה המזכירות האקדמית של האוניברסיטה,... (המשך)
m016p010_m016p010-1_FI

שתי ערים

מבחינה גיאוגרפית מפריד מרחק של כ־20 ק״מ בלבד את חולון מפתח־תקוה. מבחינת הגיל המרחק ביניהם הוא 60 שנה בקירוב. כאן מקור צביונם השונה כל־כך.... (המשך)
m016p014_m016p014-1

שרות ואחזקה בדור המחשבים השלישי

מערכת המחשבים י.ב.מ/360 מוסיפה להתחדש ביחידות חדשות ולהתעלות בשורת שפורים פנימיים, תוך כדי שרותה אצל הלקוח.... (המשך)
m016p016_m016p016-2_FI

ידיעות מעולם המחשבים

על קורס תיכנות בבית סהר, זכרון בקליפת אגוז ומצת דו־תיפקודי לכלי רכב.... (המשך)
m016p019_m016p019-1_FI

ייצור מעגלים מיקרו-אלקטרוניים בעזרת מחשב

אגד מעגלים של SLTייצור לוח מעגלבחינה מבוקרת על ידי מחשב תאר לך שאתה צריך להכין מערכת אופטימלית לצורך ייצור שורת מוצרים בעלי תכונות משותפות רבות, כשהם ״עשויים לפי הזמנה״ בסופו של דבר. שנויים בהזמנות מבחינה... (המשך)