ייצור תרופות ושיווקן בעזרת מערכת קונבנציונלית

מאת: א. ניצן
מחשבות 21 | יולי 1967

אחת התעשיות הידועות פחות — אך חשובה ביותר היא, ללא ספק, תעשיית התרופות. החוק האוסר פירסום ותעמולה לתרופות אינו מאפשר לה להעמיד עצמה בין טורי המודעות של העתונות, או סיסמאות ה״גל הקל״ — אך עם זאת היא מורגשת היטב בחיי היום-יום של כל אחד מאתנו.

ארגון השיווק והמכירה של מוצרים אלה, שרובם הגדול אסור לפרסום, ודאי אינו מן הקלים, בפרט כאשר מדובר במוצרים כה חיוניים, התובעים דייקנות בהזמנה וזריזות במסירה.

את הבעיות הסבוכות הללו מנסה מערכת קונבנציונלית של י.ב.מ. לפתור. המערכת מופעלת ע״י חברת ״סלומון לוין ואלשטיין״, המשווקת את מוצריו של בית-החרושת לתרופות ״אסיא״, והיא מטפלת בכל הבעיות הקשורות בניהול המלאי, סטטיסטיקה, הנהלת חשבונות, תמחיר, חישובי צריכה, ביקורת ועוד — של שני המוסדות.

מר גד פלד, המפקח על המערכת, אומר: ״אנו נמצאים עתה בעיצומה של תקופת ההרצה ונסיון השיטה, ועדיין אין להצביע על תוצאות סופיות ומוחלטות. אך אני משוכנע שכאשר נעמוד בפני הצורך להפעיל אפליקציות גבוהות יותר בשטח התיכנון והייצור — ניאלץ לעבור למחשב.”

המעיזים צדקו

המגעים הראשוניים עם המיכון החלו לפני שנתיים, עם איחודם של בתי-החרושת ״צרי״ ו״אסיא״. אם כי כבר לפני שש שנים נעזר ״אסיא״ בלשכת השרות של י.ב.מ. לעבודות ניהול המלאי במחסנים וחישוב הזמנות הייצור.

״אנשי המכירות נוכחו לדעת״, אומר מר פלד, ״שהם מקדישים יותר ויותר זמן לפאקטורות (כתיבת חשבונות)״. הבעיה נדונה, הועלו הצעות שונות ולבסוף הוחלט על רכישת המערכת הקונבנציונלית.

״בתחילה התפלאתי על ההעזה לרכוש מערכת כזאת״, ממשיך מר פלד, ״שהיא יקרה למדי, אבל עכשיו אני רואה שצדקו המעיזים״.

לפני שמונה חודשים הוחל בהפעלת המערכת וכבר עתה מנהלים באמצעותה אנשי ״סלומון לוין ואלשטיין״ את המלאי, הכולל 3,000 פריטים, את המכירות וסטטיסטיקות הקשורות בחידוש המלאי — ללא צורך במינוי אדם מיוחד לכך. כן מבוצעים חישובים סטטיסטיים של מכירות וחישובי צריכה הבאים להגביר את המכירות ולקבוע את כדאיות הייצור. חישובים אלה7 משמשים גם להכוונת ההסברה בנושאי התרופות בין הרופאים והרוקחים, להפצת דוגמאות וכד׳. בעתיד מתכננים לנהל בעזרת המערכת את החשבונות — בעיקר את חשבונות הלקוחות, דבר שיאפשר להם להגיש חשבון חודשי מעודכן ובכך לייעל את גביית התשלומים.

מר גד פלד, המפקח על מערכת י.ב.מ.

 

בית-החרושת “אסיא”

הגורם השני, הנעזר בפעולתה של המערכת הקונבנציונלית של י.ב.מ. הוא, כאמור, בית החרושת לתרופות ״אסיא״.

המחזור השנתי של ״אסיא״ מגיע ל-10 מיליון ל״י בקירוב, ומזה כ-25 אחוז ליצוא. פרט לזאת, ל״אסיא״ מפעל משותף בקיבוץ מעברות לייצור תרופות וטרינריות, מפעל משותף עם גורמים ישראליים אחרים וקונגולזיים בקונגו, ועוד.

״בהפעלת המערכת הקונבנציונלית לצרכי ‘אסיא׳ הנושא רחב ביותר״ — אומר מר גד פלד. הבעיות שעליהן מנסה המערכת לענות הן: ניהול המלאי במחסנים; חישוב ההזמנות לייצור; הכנת דוחות להנהלת החשבונות (מאזן-בחן, משכורות, דוחות-שטרות, דוחות הפרשי מחירים, עלות הייצור וכו׳; תמחיר — נושא הנמצא עדיין בראשיתו, ושהטיפול התאפשר בו רק הודות לציוד החדש.

המגמה היא להגיע למכסימום הספק ולמינימום הוצאה. המפעל מייצר כ-500 מוצרים שונים, וצריך לדעת אילו מהם רווחים ואילו לא. כל מוצר נבחן, איפוא, מבחינת העלות שלו ומבחינת תוצאות מכירתו. ״בעזרת הציוד החדש״, אומר מר פלד, ״נקל יותר לקבוע אם יש מקום לבטל כליל את ייצורו של מוצר זה או אחר, או להגביר את ההסברה בין צרכניו, או לייצרו — אך לא במחירו הקיים״. יש לזכור, כי מחירים ניתן להעלות רק באישור רשמי, ולכן, אם אין אפשרות לייצר מוצר כלשהו, ואף אין אישור להעלות את מחירו — יש להפסיק את ייצורו. כל החישובים סביב בעיות אלו יוקלו, כמובן, עם הפעלתו של הציוד הקונבנציונלי.

מר יוסף תבור, המפעיל הראשי של המערכת הקונבנציונלית, הוא עיוור. במסגרת עבודתו מרכיב מר תבור לוחות מסובכים, עוקב אחרי רחשים, זוכר בעל-פה תוכניות ומיבני כרטיסים. את תבונת כפיו משווה מר פלד לרדאר.

 

בעתיד מתכוונים מפעילי המערכת למכן את כל חשבונות בית-החרושת וגם את חשבונות חברת-הבת שלה, ועל ידי כך להביא להפחתת הוצאות החזקת המערכת. כן מתכוונים לבקר בעזרתה את חשבונות הספקים, לסייע בביצוע הזמנות אוטומטיות של הייצור, חידוש המלאי והפיקוח על הייצור.

״בעת הפעלת הציוד החדש״ — מספר מר פלד — ״היו החשבונות ב’אסיא׳ בפיגור של כארבעה חדשים ומאזני הבוחן לא בוצעו באופן סדיר. היום — מצב החשבונות מעודכן, ומאזן-הבוחן מסוכם מדי חודש בחודשו. ועוד, קודם לכן לא נעשו כלל דוחות של השטרות העומדים לפרעון, ואילו עתה כן. כיום יש בידי הנהלת החשבונות ביקורת כפולה, באמצעות נתונים שמספק המיכון. גם במחסנים נעשה רישום מקביל — כאשר הביקורת המכנית מתקנת את הרישום הידני. והמגמה היא להגיע במשך הזמן לביטולו של הרישום הידני כליל.

כן מתכוונים להרחיב בעתיד את הפיקוח על המלאי — ובכך לפקח על הזמנות של חומרי גלם בחו״ל. כאן חשוב ביותר הדיוק בהזמנות אלה ובכמויותיהן, בהתאם לצורך השוטף. לכן נערך מעקב תמידי אחר החומר הקיים במחסן — ועל החומר העשוי להצטבר בשבועות הבאים, ועל-ידי-כך לווסת את ההזמנות.

״יש בעיות, שרק העתיד הקרוב יוכיח אם ואיך ניתן להתגבר עליהן״ — מציין מר פלד. ״פעולות המפעל מתוכננות על אפשרות אספקה מהירה של הזמנות הלקוחות ועל-פי לוח זמנים מדוייק. הלקוח מקבל את הסחורה תוך 2—3 שעות מזמן ההזמנה. דבר זה מחייב לעמוד בלוח זמנים צפוף ביותר, וכאן נכנס הגורם של תקלות טכניות — העלולות לשבש לוח זמנים מעין זה כליל.

תקופת ההרצה שאנו עומדים בה תעמיד במיבחן את כל הבעיות האלו. והשאלה היא — אם ואיך תתאמת התחזית. מכל מקום, אנשי י.ב.מ. הבטיחו לנו את מלוא העזרה״. • •15