מחשבותשאיזכרו את:פרנקו זפירלי(1)

m033p013_m033p013-1_FI

מוות בוונציה

על המנגנון החמקמק של הארוס, הלובש צורות עדנה מופלאות של כמיהה ליופי עליון ... (המשך)