המיילד-המשותף

למערכים ממוכנים בקרב משרדי הממשלה

מאת: צבי ינאי
מחשבות 19 | נובמבר 1966

הקדמה:

שיחה עם הנהלת המרכז למיכון משרדי בירושלים לרגל הפעלת המחשב י.ב.מ./360 — דגם 30

מר דב חביון

 

מר יעקב סיני

 

בשעה שהמיתון הכלכלי קשור אצל רבים בצמצום היקף הפעולות והתבניות בכח — רואה בו המרכז למיכון משרדי בירושלים קרש קפיצה לפעילות מוגברת. מר דב חביון — מנהל המרכז — אינו רואה בזה כל סתירה: ״מדיניות המיתון סייעה להגביר את תודעת היעול והחסכון בקרב המשרדים הממשלתיים״. והוא מוסיף — ״יש עתה נכונות גדולה יותר לבחון אפשרויות מיכון חדשות, גם בכוון של העמקת עבודות המיכון הקיימות״.

נטיה זו, מן הסתם, עשויה לסייע לא מעט לתחזיות הגידול האופטימיות של המרכז למיכון משרדי. על פי תחזיות אלה עומד מל״מ להגיע תוך התקופה הקרובה, לעומס של שתי משמרות מלאות במחשב החדש מסוג י.ב.מ./360 — דגם 30, שהותקן בבנינה אך בחודש יוני השנה.

קצב מזורז זה של ענינים אופייני למרכז למיכון משרדי. שלושה חודשים בלבד למן התקנת ה-360 סיים המרכז להעביר את כל העבודות מהמחשב י.ב.מ. 1401 למחשב החדש. לצורך ההעברה החליטה הנהלת המרכז להשתמש במתקן-ההתאמה (Compatibility Feature) של המחשב י.ב.מ./360, המאפשר להריץ תכניות של מחשב אחד במחשב מטפוס שונה בלי לתכנת אותן מחדש.

״החלטה זו טעונה הסבר״, מציין מר חביון, ״שהרי המטרה היא לעבוד עם שפת התיכנות הטבעית של המחשב, זו שמקנה לו בצוע אופטימלי. במלים אחרות, לתכנת מחדש את כל העבודות שהתבצעו במחשב 1401. אולם זהו תהליך ארוך שהיה מאלץ אותנו להעביר את המתכנתים לעבודה שהיא במהותה אינה יצרנית, וכידוע אין לנו עודף מתכנתים״. דבר זה היה משבש גם בצורה ניכרת את תכניות מל״מ ויוצר כפילות רבה בפעולותיו. שכן, המרכז עומד ממילא לתכנת מחדש חלק גדול של עבודותיו, להכללת תוספות ושפורים שחלו בינתיים, מכאן שחלק זה של העבודות היה עובר פעמיים תיכנות.

מתקן-ההתאמה, איפוא, איפשר למל״מ העברה מהירה של העבודות למחשב החדש — ללא אבדן זמן, ועם זאת, השאיר בידו את בחירת המועד והזמן הרצויים לו לתיכנותן מחדש של העבודות. יתר-על-כן, בעזרת מיתקן-ההתאמה מתבצעות העבודות במחשב 360 עד 30% מהר יותר מאשר ב-1401.

מר יעקב סיני — סגן מנהל המרכז למיכון משרדי — מציין בספוק את פעולתו המעולה של מתקן-ההתאמה, ואת העובדה שמילא את כל התקוות שתלו בו. מוסיף מר אורי פרומקין — ס/המנהל האחראי למינהל כספים — ״ההוכחה הטובה ביותר לפעולתו היא, שהמחשב מצדיק את עצמו מבחינה כלכלית״.

לנקודה זו של כדאיות כלכלית נודעת חשיבות גדולה במיוחד בשביל המרכז למיכון משרדי, באשר הוא מהווה יחידה משקית סגורה. מכאן, שאם המרכז משקיע קרוב ל-700 אלף ל״י בשנה בתכנון ובתיכנות (כ-23% מכלל ההוצאה של כח-האדם), עשוי השמוש במתקן-ההת6אמה לקנות לעצמו מקום מרווח למדי בטורי הזכות של מאזן שנה זו.

אשר לעבודות חדשות שהמרכז למיכון משרדי עומד על סף ביצוען, כמו משכורת המורים שתקיף קרוב ל-30,000 חשבונות, הללו מתוכנתות כבר בשפה הטבעית של ה-360.

מר אורי פרומקין

 

המיילד המשותף

החלטת המרכז למיכון משרדי להזמין מחשב מסוג י.ב.מ./360 — דגם 30, נבעה לא רק מתחזית הגידול של פעולות המרכז בשנים הקרובות, אלא גם מהצורך לפתח ולהעמיק את המערכים הקיימים.

״נוכחנו שלא נוכל לבצע העמקה זו אלא במחשב גדול ומהיר מה-1401״, אומר מר חביון ומוסיף : ״במחשב 1401 הגענו לעומס של למעלה מ-400 שעות בחודש, דבר שסיכל גם את אפשרויות ההרחבה״.

אחת מתכניות ההרחבה הראשונות העומדות לעיני המרכז, היא הכללת כל החישובים הרטרואקטיביים במשכורת עובדי המדינה. ״כאשר יכללו החישובים הרטרואקטיביים במשכורת״, אומר מר חביון, ״יתרכזו הגזברויות אך ורק בפעולה האיכותית של דיווח גרידא, בעוד העבודה הכמותית תתבצע כולה במחשב״. בנוסף לכך תשמש העמקה זו של הכרטסת (לצורכי משכורת) להקמתה של כרטסת עובדי המדינה לצרכי נציבות שרות המדינה.

אם העומס במחשב החדש מתקרב לשתי משמרות מלאות, מדוע לא הוזמן מלכתחילה מחשב גדול יותר?

תשובתו של מר סיני היא, ש״צואר הבקבוק״ של העבודות הממוכנות נוצר בפעולות הקלט-פלט, מכאן שהפעלת מחשב גדול יותר ברגע זה לא היתה משנה דבר. הפתרון, לדברי מר חביון, הוא בהרחבת הציוד הקיים, אלא שהוא מעדיף לא להרחיב את הדבור בשלב זה, מאחר והנושא נמצא בדיון.

דיון זה — יהיו תוצאותיו אשר יהיו — אינו מעכב את המרכז למיכון משרדי בפיתוח משימותיו לטווח קצר וארוך. ענין רב מעוררות במיוחד תכניות המרכז לטווח ארוך. אלו כוללות בין-השאר פיתוח אוטומציה במינהל הרפואי, בדיקת אפשרויות השמוש בטלה-קומוניקציה להעברה דו-סטרית של אינפורמציה, ועיבוד בעיות בשיטת On-Line.

תכנית אחרת שעשויה להניב תוצאות מרחיקות-לכת, היא סטנדרטיזציה של שיטות התיכנות של המרכז למיכון משרדי לשפת קובול. שפה מתקדמת זו — ששמושה מתאפשר במחשבים מתקדמים מסוג ה-360 — עתידה ליעל בשעור ניכר את עבודות התיכנות של המרכז ולסלול את הדרך לשפת תיכנות אחידה בקרב משרדי הממשלה.

האין המרכז למיכון משרדי חורג בתכניות מרחיקות-לכת אלה מתפקידו כמיילד-משותף (עם משרדי הממשלה) של מערכים ממוכנים?

מסתמן שלא. כמו כל מיילדת טובה, דואג המרכז למיכון משרדי להמצא סמוך ליולדת — אך תמיד שני צעדים לפניה. • •7