בקרוב קו חדש של אגד

י.ב.מ./360 דגם 30

מאת: ערן שורר
מחשבות 20 | פברואר 1967

״קפיצת-דרך״ גדולה מבצע קואופרטיב ״אגד״ בימים אלה, לא רק באורך הדרך שהוא עובר — אלא גם במספר האוטובוסים שלו ובמספר חבריו ועובדיו. המיזוג עם ״המקשר״ מעלה אותו מחברת האוטובוסים הרביעית בגודלה בעולם אל המקום השני. ברשות ״אגד״ היום כ-1870 אוטובוסים, וביחד עם ״המקשר״ מגיע מספרם לכ-2200. מספר חברי ״אגד״ מגיע ל-4000 ועובדיו השכירים ל-2000 בקירוב. צי המכוניות על נהגיו משרת כ-5000 קווים בכל רחבי הארץ.

פעילותו רבת ההקף והכמות של הקואופרטיב יוצרת, כמובן, בעיות תיכנון, ניהול ושליטה מורכבות ביותר—ואלו מסתייעות לפתרונן (באופן חלקי) במחשב י.ב.מ. 1401 עם סרטים מגנטיים. פרט לשמושים המקובלים במיכון משרדי רגיל — כגון, מיכון חישובי המשכורת לפרטיה השונים, כרטסת העובדים, הנהלת החשבונות והמאזנים לסוגיהם — עוזרת מחלקת י.ב.מ. של ״אגד״ לפתרונן הממשי של הבעיות הספציפיות והסבוכות, הקשורות בניהולו של משק גדול ורב-גוני מעין זה.

כך מטפלת המחלקה בבעיות השונות הקשורות בניהול 23 מחסנים לחלקי חילוף על פני הארץ כולה, ובהם מאות אלפי פריטים המצויים בתנועה מתמדת. המחלקה מטפלת ברישומים ובפירוטים של עשרות אלפי צרורות וחבילות בחודש, הנמענות לכל רחבי הארץ, היא מסייעת לעידכון מצב הדלק, הצמיגים, המנועים ולבסוף, היא מסייעת לפקח על תנועות האוטובוסים באלפי הואריאציות של קווים וקוי-משנה.

קואופרטיב ״אגד״ מנוהל באמצעות שבעה אגפים:

אגף הכספים;

אגף יחסי ציבור וחוץ;

אגף המשק;

אגף התנועה;

אגף לארגון ולתיכנון כללי; אגף הפנים (צפון ודרום).

מחלקת י.ב.מ. משתייכת לאגף הכספים ומשרתת את כל האגפים — כאשר העבודות המוטלות עליה מתחלקות לעבודות גדולות וקטנות מבחינת היקפן.

100 אלף תנועות לחודש

מנהל מחלקת י.ב.מ. — מר צבי ידלובקר, הנמנה עם אנשי המיכון הותיקים בארץ — מרחיב את הדבור על פעולות המחשב במחלקת ההחסנה של הקואופרטיב, הנכללת בתחום אגף המשק. מחלקה זו מטפלת ב-23 מחסנים של חלקי חילוף, באזורי הארץ השונים, המספקים למוסכי הקואופרטיב את החלפים הדרושים להם — תוך שמירה קפדנית על כך שהאוטובוסים ישהו במוסכים מינימום זמן. כדי לשמור על עיקרון של מינימום זמן-שהות, יש לפקח באופן מתמיד על תנועת החלפים המגיעה לשיעור ממוצע של כ-100 אלף תנועות בחודש (!). המטרה המוצבת תוך כדי פעולה מסועפת זאת, מתחלקת לארבעה סעיפים עיקריים:

א. הקפדה על כך שבמחסנים יהיה תמיד מלאי מספיק של חלקי חילוף;

ב. המלאי חייב להיות מספיק — אך ההון המושקע בו צריך להיות מינימלי. זה מתאפשר ע״י העברה מהירה של חלקים ממחסן למחסן.

ג. הקפדה על כך שלא יצטבר מלאי ״מת״ — כלומר, חלקים שאין משתמשים בהם.

ד. הזמנת החלקים חייבת להיעשות בצורה משקית. כלומר — הזמנתם בהתאם לערכם ולמחירם : חלקים יקרים יותר יוזמנו בדחיפות גדולה יותר ולהיפך לגבי החלקים הזולים. קיימת לכך נוסחה מתימטית מפורטת, המחשבת את כמות ההזמנה15 בתלות עם המחיר, זמן ההספקה והתצרוכת.

כדי להגיע למצב כזה, מדגיש מר ידלובקר, יש להיות מעודכנים היטב בכל מצבת חלקי החילוף, יציאתם וכניסתם בכל אחד מהמחסנים. הקטלוג המפורט של הקואופרטיב מכיל, איפוא, 35 אלף פריטים, שעליהם נוסף קטלוג הצמיגים: 24 אלף במספר. קטלוג נוסף ומסובך לא פחות, מהווה הדלק: צריכת הסולר היא כחמישה מיליון ליטר בחודש, המורכבת מ-70 אלף תידלוקים. חישוב זה מהווה גם גורם ביקורת חשוב על צריכת הדלק של החברה מדי יום ביומו — ועל ידי כך ניתן לפקח באופן קבוע על תקינותה.

לקראת תיכנון ממוכן

מחלקת התנועה של אגף התנועה היא המפקחת והקובעת את תנועת האוטובוסים בכל רחבי הארץ. כאן נמצא המיכון בשלב של התפתחות, והמגמה היא להעמיק את היקף המיכון הקיים ולהרחיבו ליישומים חדשים.

המיכון בנושא זה, בינתיים, הוא חלקי ונוגע לבצוע התנועה בלבד. מרבית העבודה נעשית בעבודה ידנית על גבי טבלאות, ועיקרה תכנון ופיקוח על הנסיעות השונות. כאמור לעיל פועלים כ-1900 האוטובוסים על פני 5000 קוים. הבעיה מסתבכת ביחוד נוכח העובדה, שהקווים אינם שווים לא באורכם, לא באופיים ולא בתדירותם. כל קו ובעיותיו המיוחדות.

הבעיות העיקריות בתיכנון התנועה הן:

א) מלוי הנסיעות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.

ב) ניצול מכסימלי של כלי הרכב והעובדים.

ג) בעת ביצועו של התיכנון יש לפקח ולבדוק באיזו מידה תואם הביצוע את המתוכנן; ואם היו סטיות — אילו ומדוע. כאן מהווה כרטיס העבודה, הממולא על ידי כל נהג, כבסיס — אך יש, כמובן, לערוך גם ביקורת נוספת.

מר ידלובקר רואה חשיבות מרובה בהעברת תיכנון התנועה למחשב — באשר התיכנון היעיל, לדעתו, ניתן להעשות היום רק באמצעות המחשב. ״ביצוע תכנון התנועה באמצעות המחשב״, אומר מר ידלובקר, ״יהווה תרומה נכבדה ביותר להגברת הריווחיות של הקואופרטיב, מאחר שהתיכנון בעבודת-יד של בעיה כה גדולה נותן, אמנם, פתרון סביר, אך אין בטחון שהוא הפתרון האופטימלי״.

אשר לספירת הנוסעים, משיב הוא על שאלתנו, הדבר טרם הוכנס למיכון והוא ייערך גם להבא באמצעים קונבנציונליים.

אגף הארגון והתיכנון הכללי עומד בקשר הדוק ביותר עם מחלקת י.ב.מ.. מכאן מובאים למיכון פרויקטים רבים לבדיקה ומועלות בעיות שונות וספציפיות, שאינן בשימוש יומיומי. אחת הבעיות שהועלתה באחרונה היתה, למשל, בדיקת יעילות הצמיגים. הוגשו לפתרון דרישות מסוימות, ולאחר עיבודן הוסקו המסקנות המעשיות. בעיה אחרת — חישוב צריכת הדלק לגבי סוגי האוטובוסים השונים. כן נבחנו בעיות הקשורות בהתחלקות המשכורות בהתאם לתפקידים בכל מחלקה ומחלקה.

אגפי הפנים נעזרים במחשב בטיפולם בכרטסת כוח האדם. כאן נמצאת הכרטסת של כל העובדים וכאן מתרכזים אוטומטית הדיווחים האישיים השוטפים, כגון: חופשות, ימי מחלה, שנוי מצב משפחתי וכדומה.

שנויי שיטות

המחשב הנמצא בשימוש מחלקת י.ב.מ. של ״אגד״ כיום, הוא מסוג 1401 עם סרטים מגנטיים. קודם לכן היה בשימוש המחשב 1401 עם סרטים איטיים יותר, ואילו עד לפני שלוש שנים נעשתה כל העבודה באמצעות ציוד קונבנציונלי. מנהל מחלקת י.ב.מ. מסביר לנו, כי הסיבה להחלפת ציוד המיכון נעוצה גם בהתרחבות הקואופרטיב וגם בניצול מרובה יותר של המיכון. המעבר מסוג מחשב אחד לשני נעשה לאחר שהגיעו לנקודת רוויה ונדרשה יתר מהירות. אך אין זו עדיין המלה האחרונה — וכבר נמצא בהזמנה מחשב י.ב.מ./360 — דגם 30 עם ארבעה סרטים מגנטיים ושני כונני תקליטים מגנטיים.

מר ידלובקר מדגיש, כי המעבר מה-1401 ל-360 הוא נוח ביותר, ואין כמעט הפסד זמן בעת שינוי השיטות. המחשב 360 יגיע כמתוכנן בספטמבר 1968 ויופעל כחודשיים לאחר מכן. בינתיים כבר הוחל באימונן של הקבוצות הראשונות של עובדי המחלקה בקורסים מיוחדים. חברת י.ב.מ. תספק לצורך המעבר מה-1401 ל-360 מיתקן-התאמה אשר יגיע יחד עם המחשב. מתקן זה יאפשר להעביר את כל העבודות ללא תיכנותן מחדש, כך ש״אגד״ יוכל להמשיך את עבודתו השוטפת ללא עיכובים.

מר צבי ידלובקר, מנהל מחלקת י.ב.מ. של אג״ד ומאנשי המיכון הותיקים בארץ

 

600,000 כרטיסי י.ב.מ. בחודש

מנהל מחלקת י.ב.מ. ב״אגד״ מצביע על הישגים רבים בעבודה היומיומית של המיכון בקואופרטיב. הוא מציין בסיפוק, כי כמעט לא קרה שאנשים לא קיבלו את משכורתם בזמן. בשטח אחר ניכרת מציאותו של המחשב בעובדה, שהמלאי המת ירד למינימום. כללית ניתן לציין, שאין חשים כמעט במחסור בחלקי חילוף (כאשר אין הדבר תלוי, כמובן, בגורמים אוביקטיביים) — במידה מכרעת הודות לתיפעול בעזרת המחשב. ועוד: עתה ניתן לקבוע, למשל, איזה קופאי מכר כמה ואילו סוגי כרטיסים. תוך שעה ניתן לקבל את המאזן השנתי של הקואופרטיב, או לערוך ספירת-מלאי מעודכנת.

מסתבר שניקובם של 600,000 כרטיסי י.ב.מ. בחודש מאפשר ל״אגד״ לפעול גם בתחומים רבים ומשונים. כך, למשל, יכלו אנשי התרבות של הקואופרטיב לארגן מסיבות-חנוכה אזוריות לילדים, תוך ידיעה מדוייקת מראש מי הם הילדים שיש להזמינם, מה הם מקומות מגוריהם ומה גיליהם. תוך מחצית השעה נערכה רשימה מדוייקת, שאיפשרה עריכת חגיגות במרכזי אירועים שונים, להנאתם המלאה של כל ילדי ״אגד״. • •16