יוסף גיליס | פרופ'

1911 - 1993

טקסטים של או בשותפות יוסף גיליס

m023p009_m023p009-1-FI

עולמה המופלא-מוזר של המתמטיקה

ראיון עם פרופסור יוסף גיליס, המחלקה למתמטיקה שמושית, מכון ויצמן.... (המשך)