שארל בלוך | פרופ'

1921 - 1987

טקסטים של או בשותפות שארל בלוך

m020p006_FI

על מלחמה ועל שלום

ראיון עם ד״ר שרל בלוך מרצה בכיר להסטוריה חדשה ולמדע המדינה באוניברסיטת תל־אביב... (המשך)